HT Sedlová odbočka

Vstup 40 mm a 50 mm do kanalizace 110-125 mm otvorem 57 mm je určen pro dodatečný přístup do kanalizace o průměru 110-125 mm. S jeho velmi pevným upevněním lze rychle připojit další odtoky z umyvadel, bidetů, praček, myček atd., a to bez potřeby "otevírání" stoupačky. Tato práce je často nákladná a komplikovaná, zejména v bytových domech, kde je kanalizace nepřetržitě v provozu.

mceclip0-6

https://www.evikir.cz/ht-sedlova-odbocka/

Odbočovací prvek lze také využít při stavebních a montážních pracích pro výrobu vzácných armatur, jako jsou nestandardní odbočky a kříže. Tento prvek nevytváří překážky pro odtok vody uvnitř potrubí a může být montován bez použití lepidla a tmelu.

Postup instalace:

  1. Vyznačte kruh o průměru ø 57 mm nebo obkreslete vnitřní stranu odbočovacího prvku.
  2. Vyřízněte otvor (nejlepší možností je vrtákem ve středu). https://www.evikir.cz/vrtaky/vykruzovaci-vrtak--7prumeru-o-26-63mm/
  3. Vložte odbočovací prvek do otvoru a pevně jej utáhněte, zajistěte, aby bylo spojení pevné.

Tímto způsobem můžete rychle a efektivně rozšířit kapacitu kanalizačního systému bez zbytečného narušení jeho integrity.